Voorwaarden en Privacy statement

 

Voorwaarden

1  De praktijk gegevens;

   Karin van Harten                                                                                                                                                                             

   Reikipraktijk Karin                                                                                                                                                                           

         Praktijk voor Natural Healing 

   Beukenlaan 58                                                                           

   3203 AC Spijkenisse   

   Telefoon  0648609340 

   WhatsApp 0648609340

   Email  kharten57@gmail.com 

   Website www.reikipraktijkkarin.nl                                                                                                                                                                     KvK 51785633 

   BTW-ID NL001251873B57 

   Betalingsverzoek is altijd via Tikkie                                                                                                                                                                                     

2  U kunt zich aanmelden door het download formulier in te vullen en te zenden aan de Reikipraktijk.

     Deze vind u onderaan de informatie-pagina. Met het invullen, ondertekenen en toezenden van het formulier,

     verplicht u zich tot het betalen van 1) het inschrijfgeld van € 25,00  en 2) de gehele cursus of workshop.

     Het inschrijfgeld wordt altijd in mindering gebracht met het cursus of workshop prijs.

     Als ik het formulier+inschrijfgeld ontvangen heb, krijgt u van mij een schriftelijke bevestiging en we overleggen

     zonodig de cursusdata.  

     Een cursus of workshop wordt verzorgd op de locatie van de Reikipraktijk te Spijkenisse.

3   Betalingen voor cursussen en workshops op de locatie zelf, dienen minimaal 5 dagen voorafgaande aan de

     startdatum in zijn geheel voldaan te zijn of in overleg met de praktijk. U ontvangt voorafgaand een

     betalingsverzoek. 

     Betalingen voor een online inwijding, dienen in zijn geheel 5 dagen voorafgaande aan de 1e inwijdingsdatum betaald

     te zijn.

     Bij het verzuimen van een betaling tijdens een cursus, stopt de cursus meteen. U heeft dan geen recht op

     retournering van de reeds  betaalde bijdrage. U heeft dan ook geen recht op het restant van de papieren uitgave

     van de cursus. Wel bent u verplicht het restant van de cursus binnen 2 weken aan de praktijk over te maken.

     De cursusleider heeft ten alle tijden het recht om de cursus stop te zetten. Dit gebeurt altijd in goed overleg. De 

     cursist heeft dan geen recht op retournering van de reeds betaalde bijdrage en heeft dan ook geen recht op het 

     restant van de papieren uitgave van de cursus. U bent dan niet verplicht de cursus door te betalen.

     Wordt een cursus of workshop in minder dan 24 uur voor startdatum geheel geannuleerd, dan worden er

     administratie en voorbereidingskosten berekend. 

     Deze bedragen € 20,00 en zullen worden verrekend met de al gedane cursusbijdrage. De praktijk maakt uw

     cursusgeld min kosten, zo snel mogelijk aan u over.

     Bij ziekte van de cursist of cursusleider wordt er naar een vervangende datum gezocht.

     Mocht een cursusdatum in jouw vakantie vallen, dan schuift de datum gewoon door.

4   Alle prijzen zoals vermeld in de website, zijn incl. 21% BTW en incl benodigde materialen.

     In de praktijk is geen pinautomaat aanwezig.

     Bij contante betalingen dienen de consulten of behandelingen gepast afgerekend te worden; er is géén wisselgeld

     aanwezig. 

     Makkelijk is dat je, voorafgaand aan een behandeling, het geld alvast overmaakt. Ik stuur je dan een      

     betalingsverzoek.  De betaling dient dan wel de middag ervoor al op mijn rekening te staan. 

     Alle behandelingen op afstand dienen minimaal 24 uur van te voren op mijn rekening

     gestort te zijn.

5   De Reikipraktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het bijwonen van een bijeenkomst,   

     cursus, workshop, behandeling of consult.

  Bij lichamelijke klachten; Een Reiki of energetische behandeling is absoluut géén vervanging van de normale

     reguliere medische zorg. Het kan er altijd náást gebruikt worden. Stel uw behandelend arts dan ook altijd op de

     hoogte van uw behandelingen. 

     Bij psychische klachten; Bent u nu of in het verleden behandeld geweest vanwege een psychische aandoening? Dan

     dient u uw  behandelend arts of specialist vóór aanvang van een Reikicursus of behandeling, hiervan op de hoogte

    te brengen.   

    Vanzelfsprekend stelt u de Reikipraktijk ook in kennis.

    Ik behandel ook mensen met een geestelijke beperking maar dan alléén onder begeleiding.

7  Ben je niet tevreden over een cursus of behandeling? Schroom dan niet om mij hierover aan te spreken, ik weet zeker

    dat een fijn gesprek wonderen verricht.

 

 

Privacy statement

 Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is "Reikipraktijk Karin" verplicht zich aan

voorschriften te houden zoals gesteld in de Europese regels ter bescherming van persoonsgegevens, die per 18

mei 2018 van kracht is geworden.

Deze behelzen oa. de onderstaande punten.

1    De praktijk respecteert de privacy van alle gasten en garandeert dan ook totale geheimhouding van alle

     gesprekken en behandelingen. Ook alle schriftelijke persoonsinformatie wordt absoluut niet met derden gedeeld.

2   De aan mij toegezonden persoonlijke informatie mbt een cursus of workshop, wordt alleen gebruikt:  1) Om het

     aanmeldingsformulier weer te retourneren en 2) Om persoonsgegevens te vermelden op het door de cursist te

     ontvangen certificaat. 

     Deze gegevens blijven niet bewaard en worden dan ook na gebruik verwijderd uit de computer.

3   De praktijk verzamelt geen gegevens voor andere doeleinden dan alleen de vermelding voor op het

     aanmeldingsformulier en het certificaat.

 De praktijk kan niet voorkomen dat het e-mail adres te zien is na het plaatsen van een reactie. Het mailadres zal

     door de praktijk niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

5   De gast kan kiezen tussen  1) zelf een reactie te plaatsen waarbij de naam en emailadres te zien zijn en waarbij je 

     toestaat dat je gegevens te zien zijn, of 2) om een email te sturen aan kharten57@gmail.com met het verzoek om

     plaatsing van een reactie met de door jou uitgekozen personalia en tekst.

6  De praktijk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 

 

 

 

 

 

Reikipraktijk Karin @ 2011-2024

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb